Kanjertraining

Echte Kanjers

Dagelijks is er op ‘t Kompas aandacht voor een goede sociale omgang met elkaar vanuit de methode “Kanjertraining”.

Doel van de Kanjertraining:
De Kanjertraining gaat er vanuit dat ieder mens verschillende soorten gedrag kan vertonen. Doel van de training is dat kinderen herkennen welke soorten gedrag er zijn en dat je je op verschillende manieren kunt gedragen.

Het is juist de bedoeling dat kinderen op jonge leeftijd al leren dat ze mogen zijn wie ze zijn, maar dat hun gedrag wel reacties kan oproepen.  Daarbij is het van belang dat ze leren om conflicten op een juiste manier op te lossen en dat ze daarbij niet alleen moeten denken aan hun eigen belang.

De vier belangrijkste doelen van de Kanjertraining zijn:

• Kinderen te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen.
• Kinderen te leren op een handige manier aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.
• Met gevoelens van jezelf en van de ander weten om te gaan.
• Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben.

Uitgangspunten:

De Kanjertraining is gericht op het creëren en houden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt.

We hanteren de volgende Kanjerregels:

1. We vertrouwen elkaar

2. We helpen elkaar

3. Je speelt niet de baas

4. We lachen elkaar niet uit

5. Je bent niet zielig

6. Je bent eerlijk zonder te kwetsen

 

kanjertraining

Wat kunt u doen als ouder?
De zes uitgangspunten van de kanjermethode zijn ook goed thuis te gebruiken. Enkele tips:

– geef thuis veel complimenten;
– bij corrigeren van gedrag:

  1. ga niet op zoek naar verklaringen
  2. vertel wat het gedrag van de ander met je doet
  3. geef aan wat je wil, zonder dit de ander op te dringen (geef tips, geen trappen!)
  4. meen wat je zegt; wees echt!
  5. doe geen dingen die u van uw kind ook niet wilt, maar toon zelf respect voor de ander

Op de website van het kanjerinstituut kunt u nog meer informatie vinden: www.kanjertraining.nl

 

In groep 7-8 krijgen de leerlingen weerbaarheidstraining vanuit Karate Moerdijk.
Deze training voor de bovenbouw is gericht op het vergroten van de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en het zelfbewustzijn.

Voor meer informatie: klik hier

Schoolfruit

Basisschool 't Kompas doet mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. Informatie voor ouders. ...
[lees verder]

Kinderburgemeester

Van 1 oktober tot en met 7 oktober is het de Week van de Opvoeding. In de gemeente Moerdijk is het gebruikelijk dat een kinderburgemeester deze week v ...
[lees verder]

Afscheid meester Werner

Tijdens de slotdag op woensdag 4 juli heeft meester Werner afscheid genomen van 't Kompas. Op deze dag kwam Circus Rotjeknor bij ons op school, om sam ...
[lees verder]

Nominatie voor juf Wendy

Juf Wendy is genomineerd voor de verkiezing 'Leraar van het jaar' van BN de Stem! Een hele eer om genomineerd te zijn, zeker omdat de juf er zelf hel ...
[lees verder]