Kanjertraining

Echte Kanjers

Dagelijks is er op ‘t Kompas aandacht voor een goede sociale omgang met elkaar vanuit de methode “Kanjertraining”.

Doel van de Kanjertraining:
De Kanjertraining gaat er vanuit dat ieder mens verschillende soorten gedrag kan vertonen. Doel van de training is dat kinderen herkennen welke soorten gedrag er zijn en dat je je op verschillende manieren kunt gedragen.

Het is juist de bedoeling dat kinderen op jonge leeftijd al leren dat ze mogen zijn wie ze zijn, maar dat hun gedrag wel reacties kan oproepen.  Daarbij is het van belang dat ze leren om conflicten op een juiste manier op te lossen en dat ze daarbij niet alleen moeten denken aan hun eigen belang.

De vier belangrijkste doelen van de Kanjertraining zijn:

• Kinderen te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen.
• Kinderen te leren op een handige manier aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.
• Met gevoelens van jezelf en van de ander weten om te gaan.
• Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben.

Uitgangspunten:

De Kanjertraining is gericht op het creëren en houden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het groepsgebeuren staat hierbij centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt.

We hanteren de volgende Kanjerregels:

1. We vertrouwen elkaar

2. We helpen elkaar

3. Je speelt niet de baas

4. We lachen elkaar niet uit

5. Je bent niet zielig

6. Je bent eerlijk zonder te kwetsen

 

kanjertraining

Wat kunt u doen als ouder?
De zes uitgangspunten van de kanjermethode zijn ook goed thuis te gebruiken. Enkele tips:

– geef thuis veel complimenten;
– bij corrigeren van gedrag:

  1. ga niet op zoek naar verklaringen
  2. vertel wat het gedrag van de ander met je doet
  3. geef aan wat je wil, zonder dit de ander op te dringen (geef tips, geen trappen!)
  4. meen wat je zegt; wees echt!
  5. doe geen dingen die u van uw kind ook niet wilt, maar toon zelf respect voor de ander

Op de website van het kanjerinstituut kunt u nog meer informatie vinden: www.kanjertraining.nl

 

In groep 7-8 krijgen de leerlingen Rots & Watertraining.
Deze training voor de bovenbouw is gericht op het vergroten van de weerbaarheid, het zelfvertrouwen en het zelfbewustzijn.

Voor meer informatie: klik hier

Afscheid meester Werner

Tijdens de slotdag op woensdag 4 juli heeft meester Werner afscheid genomen van 't Kompas. Op deze dag kwam Circus Rotjeknor bij ons op school, om sam ...
[lees verder]

Nominatie voor juf Wendy

Juf Wendy is genomineerd voor de verkiezing 'Leraar van het jaar' van BN de Stem! Een hele eer om genomineerd te zijn, zeker omdat de juf er zelf hel ...
[lees verder]

Let op, wijziging!

Op dinsdag 3 april 2018 stond een studiedag voor de leerkrachten gepland. Deze studiedag komt te vervallen en alle kinderen worden die dag dus gewoon ...
[lees verder]

Staking 5 oktober

Op donderdag 5 oktober a.s. is de school gesloten in verband met de landelijke staking in het primair onderwijs. Voor meer informatie zie de brief ...
[lees verder]

Vakantierooster 2017-2018

Op de site is vanaf nu het vakantierooster voor schooljaar 2017-2018 te vinden. Hierbij staan ook de extra vrije dagen die buiten de vakanties vallen ...
[lees verder]

Bruiloft juf Jolanda

Op 12 mei is juf Jolanda getrouwd met Marco. Als verrassing kwamen ze langs op school. Wij wensen juf Jolanda en Marco veel geluk met elkaar!   ...
[lees verder]

Playbackshow carnaval

Wij hebben weer een gezellige carnavalsviering gehad met een erg leuke playbackshow. Zelfs de raad is nog op bezoek geweest. De foto's van deze gezell ...
[lees verder]

Pietengym

In de tijd van Sinterklaas mag de pietengym natuurlijk niet ontbreken. Groep 1/2/3 kon niet wachten tot het zover was. Alle kinderen waren in een piet ...
[lees verder]