MR

Medezeggenschapsraad

In het basisonderwijs hebben het personeel en de ouders inspraak in de besluitvorming van het schoolbestuur. Die inspraak ligt vastgelegd in het MR-reglement. De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden betreffende een aantal aangelegenheden van de school. Regelmatig komt de MR bijeen om te vergaderen. De vergaderingen zijn in principe openbaar.
De MR is samengesteld uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De directie is in principe als adviserend lid vertegenwoordigd.

 

Voorzitter:                 Dhr. R. Hallensleben

Secretaresse/lid:      Mw. E. Dingemans

Lid team:                    Mw. C. van Laarhoven

Lid team:                    Mw. L. van Bracht

Adviserend:               Mw. L. Wijling

 

Notulen

13-01-2020

18-11-2019

18-06-2019

08-04-2019

26-11-2018

1-10-2018

18-2-2018

 

 

Schoolfruit

Basisschool 't Kompas doet mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. Informatie voor ouders. ...
[lees verder]

Kinderburgemeester

Van 1 oktober tot en met 7 oktober is het de Week van de Opvoeding. In de gemeente Moerdijk is het gebruikelijk dat een kinderburgemeester deze week v ...
[lees verder]

Afscheid meester Werner

Tijdens de slotdag op woensdag 4 juli heeft meester Werner afscheid genomen van 't Kompas. Op deze dag kwam Circus Rotjeknor bij ons op school, om sam ...
[lees verder]

Nominatie voor juf Wendy

Juf Wendy is genomineerd voor de verkiezing 'Leraar van het jaar' van BN de Stem! Een hele eer om genomineerd te zijn, zeker omdat de juf er zelf hel ...
[lees verder]