(Sociale) veiligheid

Sociale veiligheid

Het team van basisschool ’t Kompas heeft het welbevinden van de leerlingen hoog in het vaandel staan. De visie van het schoolteam is dat alle kinderen zich in de basisschoolperiode veilig moeten voelen, zodat ze de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.

Alle afspraken en handelingswijzen op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling staan beschreven in een zorgbeleidsplan voor leerlingen met sociaal-emotionele problemen.

’t Kompas werkt ook met een beleid omtrent pesten.

We zijn sinds 2017 in het bezit van het GGD-vignet voor een gezonde school op het gebied van welbevinden en sociale veiligheid.


Verkeersveiligheid

’t Kompas zet zich in voor een veilige deelname in het verkeer door onze kinderen en is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheid Label. Het verkeersprotocol van ’t Kompas kunt u op school inzien of op verzoek toegestuurd krijgen

Schoolfruit

Basisschool 't Kompas doet mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. Informatie voor ouders. ...
[lees verder]

Kinderburgemeester

Van 1 oktober tot en met 7 oktober is het de Week van de Opvoeding. In de gemeente Moerdijk is het gebruikelijk dat een kinderburgemeester deze week v ...
[lees verder]

Afscheid meester Werner

Tijdens de slotdag op woensdag 4 juli heeft meester Werner afscheid genomen van 't Kompas. Op deze dag kwam Circus Rotjeknor bij ons op school, om sam ...
[lees verder]

Nominatie voor juf Wendy

Juf Wendy is genomineerd voor de verkiezing 'Leraar van het jaar' van BN de Stem! Een hele eer om genomineerd te zijn, zeker omdat de juf er zelf hel ...
[lees verder]