Groepen

Combinatiegroepen

Bij de verdeling van de verschillende jaargroepen vinden wij het belangrijk dat:

– er een verantwoorde onderwijsstructuur ontstaat;
– waarbij de algehele ontwikkeling van leerlingen voorop staat;
– er ruimt en aandacht is voor de speciale onderwijsbehoeften van de leerlingen;
– er sprake is van een doorgaande lijn van ons onderwijs;
– er kwalitatief goed onderwijs kan worden gegeven door het onderwijsteam.

De verschillende jaargroepen zijn dit schooljaar verdeeld over de volgende combinatiegroepen: groep 1-2-3, groep 4-5-6 en groep 7-8.
De groepsindeling speelt in op de wensen van Passend Onderwijs en de maatschappij, waarin kinderen moeten leren om te gaan met verschillende kinderen.

In de combinatiegroep 1-2-3 wordt gewerkt vanuit de principes van de Basisontwikkeling. De basisontwikkeling gaat ervan uit dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. In spel en samenspel doen kinderen ervaringen op en leren ze van elkaar.