Groep 1-2-3

Onze klas bestaat uit de groepen 0, 1 en 2 en 3. Het is een ontzettend gezellige en actieve groep.
Op woensdag zijn de groepen 0,1 en 2 vrij en dan krijgt groep 3 in een klein groepje les van juf Wendy.
In onze groepen wordt op een speelse manier heel veel geleerd.

Er wordt aan de volgende ontwikkelingsgebieden aandacht besteed:
– Sociaal-emotionele ontwikkeling: met anderen omgaan en samenwerken, stevig in de schoenen staan.
– Zintuiglijke ontwikkeling: ontwikkeling van alle zintuigen m.b.v. diverse materialen.
– Auditieve ontwikkeling: ontwikkeling van het gehoor.
– Visuele ontwikkeling: zien en kijken.
– Ontwikkelen van de motoriek: grove motoriek (lopen, huppelen), fijne motoriek (kleuren, knippen, verven).
– Taalontwikkeling: begrippen, woordenschat, communiceren, zuiver spreken, enz.
– Ontwikkeling van de tastzin: vormen en figuren leren onderscheiden en voelen.
– Muzikale ontwikkeling: zingen, dansjes, maat en ritme.
– Ontwikkeling van de creativiteit: knutselen, bouwen en rollenspel.

In groep 3 wordt er natuurlijk ook veel tijd besteed aan lezen, schrijven en rekenen. Dit doen we door middel van de methodes Veilig Leren Lezen, Pennenstreken en Reken Zeker.

Wij werken volgens een duidelijke visie.

Hoe alles in de praktijk wordt uitgewerkt, kunt u lezen in het onderwijs in groep 1-2 en het onderwijs in groep 3.