Groep 6-7-8

Groep 7/8 is de hoogste combinatiegroep van onze school.
Dit betekent dat er veel leerstof behandeld moet worden en dat er een toename is in de hoeveelheid huiswerk.

In de ochtend wordt in deze groep heel veel aandacht besteed aan de leervakken, zoals rekenen, taal en lezen.
Ook de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer) komen aan bod.
In de middag wordt veel aandacht besteed aan de creatieve vakken, zoals gym, tekenen, handvaardigheid en techniek.

Regelmatig zal groep 6 aansluiten bij onze groep. Het lesprogramma is dusdanig afgestemd dat er groepsdoorbrekend kan worden gewerkt. Op deze manier komen wij beter tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Alle kinderen krijgen wekelijks een rooster met een planning van de activiteiten voor de hele week. Naast de leerkrachtgebonden lessen hebben de leerlingen een grote mate van zelfstandigheid in het aanleren en verwerken van de leerstof. Deze manier van werken vergroot de motivatie en het taakbesef van de kinderen en het maakt het voor de leerkracht mogelijk om elk kind op zijn of haar niveau te kunnen begeleiden.
Het computergebruik, elke leerling beschikt over een eigen netbook, heeft hierin een ondersteunende functie. School biedt ook de mogelijkheid tot het volgen van een typecursus (met diploma), Type2Be.

Groep 8 doet mee aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs, waarbij het beheersen van de leerstof getoetst wordt. Er wordt afhankelijk van de mogelijkheden in goed overleg tussen ouders, kind en leerkracht voor een “nieuwe” school gekozen.

In deze schooljaren is er ook relatief veel aandacht voor excursies en andere buitenschoolse activiteiten. Beide groepen nemen een keer in de twee jaar deel aan het theoretische en praktische verkeersexamen. Dit geldt ook voor het behalen van het jeugd-e.h.b.o.-diploma. Aan het eind van het jaar is er een musical of een schoolkamp voor groep 7 en 8.