Groep 7-8

Groep 7/8 is een gezellige groep van 15 kinderen.

In de ochtend wordt in deze groep heel veel aandacht besteed aan de leervakken, zoals rekenen, taal en lezen.
Ook de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer) komen aan bod. Op dit gebied zal steeds meer thematisch gewerkt gaan worden.
In de middag wordt veel aandacht besteed aan de creatieve vakken, zoals gym, tekenen, handvaardigheid en techniek.

Op bepaalde momenten zullen er kinderen uit groep 4-5-6 aansluiten, zodat er binnen unit 2 samengewerkt kan worden. Dit als eerste stap richting het Unit onderwijs. Het lesprogramma is dan ook dusdanig afgestemd dat er groepsdoorbrekend kan worden gewerkt. Op deze manier komen wij beter tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Alle kinderen krijgen wekelijks een rooster met taken waarvan zij het moment van verwerken en de verwerking zelfstandig doen. Naast de leerkrachtgebonden lessen hebben de leerlingen een grote mate van zelfstandigheid in het aanleren en verwerken van de leerstof. Deze manier van werken vergroot de motivatie en het taakbesef van de kinderen en het maakt het voor de leerkracht mogelijk om elk kind op zijn of haar niveau te kunnen begeleiden.

De kinderen krijgen drie keer per week huiswerk mee voor de vakken spelling, taal of rekenen. Daarnaast zullen ook regelmatig leertoetsen als huiswerk opgegeven worden. Er wordt veel aandacht besteed aan het gebruik van de agenda en het inplannen van huiswerk, ter voorbereiding op de middelbare school.

Groep 8 doet mee aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs, waarbij het beheersen van de leerstof getoetst wordt. Er wordt afhankelijk van de mogelijkheden in goed overleg tussen ouders, kind en leerkracht voor een “nieuwe” school gekozen.

In deze schooljaren is er ook relatief veel aandacht voor excursies en andere buitenschoolse activiteiten. Beide groepen nemen een keer in de twee jaar deel aan het theoretische en praktische verkeersexamen. Dit geldt ook voor het behalen van het jeugd-e.h.b.o.-diploma. Aan het eind van het jaar is er een musical of een schoolkamp voor groep 7 en 8.