Communicatie

Ouderbetrokkenheid

Op ’t Kompas hechten wij veel waarde aan ouderbetrokkenheid en een positieve samenwerking met ouders.
Een goede samenwerking tussen ouders en school komt namelijk de ontwikkeling van het kind ten goede.

Regelmatig vinden er overlegmomenten plaats tussen leerkracht en ouders.

Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar worden door de leerkrachten van de betreffende groepen informatieavonden gehouden. Op deze avonden krijgt u algemene informatie en is er gelegenheid tot het inzien van het leerlingdossier van uw kind(-eren).

Rapportgesprekken (10-minutengesprekken)
Twee keer per jaar ontvangt u een uitnodiging voor een 10-minutengesprek. Het rapport en de resultaten van de afgelopen periode worden doorgenomen.

Tussendoor
Indien hier aanleiding voor is, kunt u altijd na schooltijd een gesprek aanvragen met de leerkracht.
Ook kan het voorkomen dat de leerkracht reden ziet om tussendoor met u contact op te nemen.

Slechtnieuws-gesprekken
Voor de leerkrachten van ’t Kompas is het vanzelfsprekend dat ouders d.m.v. gespreksvoering altijd eerlijk worden geïnformeerd over de ontwikkeling van hun
kind(-eren), ook al die minder goed verloopt.
De slechtnieuws-gesprekken tussen een leerkracht en ouders verlopen in de meeste gevallen goed en worden naar tevredenheid afgerond. Mocht er tijdens een slechtnieuws-gesprek toch ontevredenheid ontstaan bij de ouders, dan volgen wij als schoolorganisatie de onderstaande leidraad:

1. Er volgt nog een gesprek met de leerkracht. Wanneer de ouders naar de directie gaan, worden ze eerst terugverwezen naar de leerkracht.
2. Wanneer de ouders opnieuw in gesprek gaan met de leerkracht en het gesprek weer niets oplevert, volgt er een gesprek waarbij de directie als toehoorder fungeert.
3. Wanneer dit gesprek weer niet het beoogde resultaat oplevert, dan volgt er een gesprek met de directie als spreker waarbij de desbetreffende leerkracht altijd aanwezig is.

De gesprekken vinden altijd plaats op school.

 

Schoolfruit

Basisschool 't Kompas doet mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. Informatie voor ouders. ...
[lees verder]

Kinderburgemeester

Van 1 oktober tot en met 7 oktober is het de Week van de Opvoeding. In de gemeente Moerdijk is het gebruikelijk dat een kinderburgemeester deze week v ...
[lees verder]

Afscheid meester Werner

Tijdens de slotdag op woensdag 4 juli heeft meester Werner afscheid genomen van 't Kompas. Op deze dag kwam Circus Rotjeknor bij ons op school, om sam ...
[lees verder]

Nominatie voor juf Wendy

Juf Wendy is genomineerd voor de verkiezing 'Leraar van het jaar' van BN de Stem! Een hele eer om genomineerd te zijn, zeker omdat de juf er zelf hel ...
[lees verder]