Verlof

Extra verlof

Vanaf 5-jarige leeftijd zijn de leerlingen leerplichtig. De vrije dagen en vakanties zijn al voor het hele schooljaar vastgesteld. Voor wat betreft de schoolverzuimregeling verwijzen wij naar de regeling zoals deze wordt vastgesteld door de gemeente Moerdijk in samenwerking met de provincie.

aanvraag verlof: formulier

wettelijke richtlijnen: informatie

verlofaanvragen buiten de schoolvakanties: brief stichting De Waarden

Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn ook te verkrijgen op school bij de directie.
Aanvragenformulieren dienen uiterlijk een week voor het verlof ingeleverd te worden bij de directie, anders kunnen wij het verzoek voor het aangevraagde verlof niet inwilligen.

 

Informatie Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant:

De schooltijd van de meeste kinderen en jongeren verloopt zonder grote problemen.
Maar soms is extra ondersteuning nodig. Om de bijdrage van gemeenten hieraan zo goed mogelijk te organiseren bundelen achttien West Brabantse gemeenten vanaf 1 augustus 2012 hun krachten in het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant  (RBL West-Brabant).
Bij dit regionaal bureau zijn diverse leerplichtambtenaren in dienst. Een leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. De leerplichtambtenaren tikken niet alleen overtreders van de leerplicht op de vingers, maar hebben ook een maatschappelijke zorgtaak. Ze zoeken oplossingen voor problemen die de schoolloopbaan van een leerling in gevaar brengen. De leerplichtambtenaar werkt nauw samen met allerlei organisaties en instanties die zich bekommeren over het welzijn van de jeugd.

Wilt u meer weten over de Leerplichtwet raadpleeg dan
Regionaal Leerplicht West-Brabant of bel met de leerplichtambtenaar verbonden aan
onze school mw. C. Arends 076 – 529 81 17.

Afscheid meester Werner

Tijdens de slotdag op woensdag 4 juli heeft meester Werner afscheid genomen van 't Kompas. Op deze dag kwam Circus Rotjeknor bij ons op school, om sam ...
[lees verder]

Nominatie voor juf Wendy

Juf Wendy is genomineerd voor de verkiezing 'Leraar van het jaar' van BN de Stem! Een hele eer om genomineerd te zijn, zeker omdat de juf er zelf hel ...
[lees verder]

Let op, wijziging!

Op dinsdag 3 april 2018 stond een studiedag voor de leerkrachten gepland. Deze studiedag komt te vervallen en alle kinderen worden die dag dus gewoon ...
[lees verder]

Staking 5 oktober

Op donderdag 5 oktober a.s. is de school gesloten in verband met de landelijke staking in het primair onderwijs. Voor meer informatie zie de brief ...
[lees verder]

Vakantierooster 2017-2018

Op de site is vanaf nu het vakantierooster voor schooljaar 2017-2018 te vinden. Hierbij staan ook de extra vrije dagen die buiten de vakanties vallen ...
[lees verder]

Bruiloft juf Jolanda

Op 12 mei is juf Jolanda getrouwd met Marco. Als verrassing kwamen ze langs op school. Wij wensen juf Jolanda en Marco veel geluk met elkaar!   ...
[lees verder]

Playbackshow carnaval

Wij hebben weer een gezellige carnavalsviering gehad met een erg leuke playbackshow. Zelfs de raad is nog op bezoek geweest. De foto's van deze gezell ...
[lees verder]

Pietengym

In de tijd van Sinterklaas mag de pietengym natuurlijk niet ontbreken. Groep 1/2/3 kon niet wachten tot het zover was. Alle kinderen waren in een piet ...
[lees verder]