Verlof

Extra verlof

Vanaf 5-jarige leeftijd zijn de leerlingen leerplichtig. De vrije dagen en vakanties zijn al voor het hele schooljaar vastgesteld. Voor wat betreft de schoolverzuimregeling verwijzen wij naar de regeling zoals deze wordt vastgesteld door de gemeente Moerdijk in samenwerking met de provincie.

aanvraag verlof: formulier

verlofaanvragen buiten de schoolvakanties: brief stichting De Waarden

Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn ook te verkrijgen op school bij de directie.
Aanvragenformulieren dienen uiterlijk een week voor het verlof ingeleverd te worden bij de directie, anders kunnen wij het verzoek voor het aangevraagde verlof niet inwilligen.

 

Informatie Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant:

De schooltijd van de meeste kinderen en jongeren verloopt zonder grote problemen.
Maar soms is extra ondersteuning nodig. Om de bijdrage van gemeenten hieraan zo goed mogelijk te organiseren bundelen achttien West Brabantse gemeenten vanaf 1 augustus 2012 hun krachten in het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant  (RBL West-Brabant).
Bij dit regionaal bureau zijn diverse leerplichtambtenaren in dienst. Een leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. De leerplichtambtenaren tikken niet alleen overtreders van de leerplicht op de vingers, maar hebben ook een maatschappelijke zorgtaak. Ze zoeken oplossingen voor problemen die de schoolloopbaan van een leerling in gevaar brengen. De leerplichtambtenaar werkt nauw samen met allerlei organisaties en instanties die zich bekommeren over het welzijn van de jeugd.

Wilt u meer weten over de Leerplichtwet raadpleeg dan
Regionaal Leerplicht West-Brabant of bel met de leerplichtambtenaar verbonden aan
onze school mw. C. Arends 076 – 529 81 17.

Schoolfruit

Basisschool 't Kompas doet mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. Informatie voor ouders. ...
[lees verder]

Kinderburgemeester

Van 1 oktober tot en met 7 oktober is het de Week van de Opvoeding. In de gemeente Moerdijk is het gebruikelijk dat een kinderburgemeester deze week v ...
[lees verder]

Afscheid meester Werner

Tijdens de slotdag op woensdag 4 juli heeft meester Werner afscheid genomen van 't Kompas. Op deze dag kwam Circus Rotjeknor bij ons op school, om sam ...
[lees verder]

Nominatie voor juf Wendy

Juf Wendy is genomineerd voor de verkiezing 'Leraar van het jaar' van BN de Stem! Een hele eer om genomineerd te zijn, zeker omdat de juf er zelf hel ...
[lees verder]