OR

Ouderraad

De ouderraad heeft de vorm van een stichting en bestaat uit een groep van enthousiaste ouders en houdt zich voornamelijk bezig met de extra activiteiten die plaatsvinden naast de reguliere lessen. De school overlegt samen met de OR over de invulling van deze extra activiteiten: zoals bijvoorbeeld de voorleeswedstrijd, de Sinterklaasviering, de Kerstviering, Paasviering, Carnaval, Koningsspelen, het afscheid van groep 8, de Roparun, schoolreisje en slotdag. De OR ondersteunt en coördineert de uitvoering van deze activiteiten. De OR vergadert circa 6x per keer.

De activiteiten en taken van de ouderraad zijn divers van het (helpen bij) organiseren van de extra activiteiten, het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage, het coördineren van de luizencontroles en het ophalen van het oud papier in Heijningen, en het ondersteunen van het team daar waar nodig.
De ouderraad doet regelmatig een beroep op de ouders voor hulp bij diverse activiteiten. Alle hulp van ouders is welkom!

Om de feestelijke activiteiten mogelijk te maken, vraagt de ouderraad de ouders een vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Ieder schooljaar organiseert de ouderraad een moment waarop zij een overzicht presenteert van de besteding van de ouderbijdragen over het afgelopen jaar. De bijdrage bedraagt op dit moment omstreeks € 55,- per kind per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd, voor meer informatie zie de schoolgids.

Voorzitter:                    Mw. E. Dingemans

Secretaresse:               Mw. D. v.d. Giesen

Penningmeester:        Mw. R. v.d. Boogaart

Lid:                                Mw. N. Nuiten

Lid vanuit het team:   Mw. C. van Laarhoven

Notulen

09-09-2019

 

Schoolfruit

Basisschool 't Kompas doet mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. Informatie voor ouders. ...
[lees verder]

Kinderburgemeester

Van 1 oktober tot en met 7 oktober is het de Week van de Opvoeding. In de gemeente Moerdijk is het gebruikelijk dat een kinderburgemeester deze week v ...
[lees verder]

Afscheid meester Werner

Tijdens de slotdag op woensdag 4 juli heeft meester Werner afscheid genomen van 't Kompas. Op deze dag kwam Circus Rotjeknor bij ons op school, om sam ...
[lees verder]

Nominatie voor juf Wendy

Juf Wendy is genomineerd voor de verkiezing 'Leraar van het jaar' van BN de Stem! Een hele eer om genomineerd te zijn, zeker omdat de juf er zelf hel ...
[lees verder]