OR

Ouderraad

De ouderraad heeft de vorm van een stichting en bestaat uit een groep van enthousiaste ouders en houdt zich voornamelijk bezig met de extra activiteiten die plaatsvinden naast de reguliere lessen. De school overlegt samen met de OR over de invulling van deze extra activiteiten: zoals bijvoorbeeld de voorleeswedstrijd, de Sinterklaasviering, de Kerstviering, Paasviering, Carnaval, Koningsspelen, het afscheid van groep 8, de Roparun, schoolreisje en slotdag. De OR ondersteunt en coördineert de uitvoering van deze activiteiten. De OR vergadert circa 6x per keer.

De activiteiten en taken van de ouderraad zijn divers van het (helpen bij) organiseren van de extra activiteiten, het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage, het coördineren van de luizencontroles en het ophalen van het oud papier in Heijningen, en het ondersteunen van het team daar waar nodig.
De ouderraad doet regelmatig een beroep op de ouders voor hulp bij diverse activiteiten. Alle hulp van ouders is welkom!

Om de feestelijke activiteiten mogelijk te maken, vraagt de ouderraad de ouders een vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Ieder schooljaar organiseert de ouderraad een moment waarop zij een overzicht presenteert van de besteding van de ouderbijdragen over het afgelopen jaar. De bijdrage bedraagt op dit moment omstreeks € 55,- per kind per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd, voor meer informatie zie de schoolgids.

Voorzitter:                    Mw. E. Dingemans

Secretaresse:               Mw. D. v.d. Giesen

Penningmeester:        Mw. R. v.d. Boogaart

Lid:                                Dhr. H. Krüger

Lid:                                Mw. N. Nuiten

Lid:                                Mw. R. Groeneveld

Lid vanuit het team:   Mw. J. Nieuwkoop

 

Afscheid meester Werner

Tijdens de slotdag op woensdag 4 juli heeft meester Werner afscheid genomen van 't Kompas. Op deze dag kwam Circus Rotjeknor bij ons op school, om sam ...
[lees verder]

Nominatie voor juf Wendy

Juf Wendy is genomineerd voor de verkiezing 'Leraar van het jaar' van BN de Stem! Een hele eer om genomineerd te zijn, zeker omdat de juf er zelf hel ...
[lees verder]

Let op, wijziging!

Op dinsdag 3 april 2018 stond een studiedag voor de leerkrachten gepland. Deze studiedag komt te vervallen en alle kinderen worden die dag dus gewoon ...
[lees verder]

Staking 5 oktober

Op donderdag 5 oktober a.s. is de school gesloten in verband met de landelijke staking in het primair onderwijs. Voor meer informatie zie de brief ...
[lees verder]

Vakantierooster 2017-2018

Op de site is vanaf nu het vakantierooster voor schooljaar 2017-2018 te vinden. Hierbij staan ook de extra vrije dagen die buiten de vakanties vallen ...
[lees verder]

Bruiloft juf Jolanda

Op 12 mei is juf Jolanda getrouwd met Marco. Als verrassing kwamen ze langs op school. Wij wensen juf Jolanda en Marco veel geluk met elkaar!   ...
[lees verder]

Playbackshow carnaval

Wij hebben weer een gezellige carnavalsviering gehad met een erg leuke playbackshow. Zelfs de raad is nog op bezoek geweest. De foto's van deze gezell ...
[lees verder]

Pietengym

In de tijd van Sinterklaas mag de pietengym natuurlijk niet ontbreken. Groep 1/2/3 kon niet wachten tot het zover was. Alle kinderen waren in een piet ...
[lees verder]