Groep 4-5-6

Groep 4/5/6 is een gezellige groep met 2 leerkrachten.
Juf Carolien is er op woensdag en vrijdag, Meester Frans is er op maandag, dinsdag en donderdag.

Buiten het feit dat het gezellig is, wordt er ook heel erg hard gewerkt. Zo zijn we elke dag bezig met technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, spellen en rekenen. Het is erg belangrijk om veel tijd aan deze vakken te besteden, omdat er van de kinderen wordt verlangd, dat ze aan het einde van groep 4 bepaalde lees-, reken-, spel- en schrijftechnieken beheersen en geautomatiseerd hebben, zodat ze die voldoende kunnen toepassen in groep 5.

Ook de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en verkeer) komen aan bod.
Natuurlijk is er ook tijd voor andere vakken, zoals gym, tekenen,  handvaardigheid, muziek, drama en Kanjertraining.

Regelmatig krijgen de kinderen van groep 5 en 6 huiswerk (zoals: woordpakketten, rekenen of taal, zaakvakken) mee naar huis.
Ook moeten de kinderen van groep 5 voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden.
Groep 6 moet naast een spreekbeurt ook een boekbespreking houden.

Groep 6 sluit regelmatig aan bij groep 7-8. Het lesprogramma is dusdanig afgestemd dat er groepsdoorbrekend kan worden gewerkt. Op deze manier komen wij beter tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Alle kinderen krijgen wekelijks een rooster met een planning van de activiteiten voor de hele week.
Aan een aantal activiteiten kunnen de kinderen dan al zelfstandig werken, voor andere activiteiten moeten ze wachten op uitleg van de juf of meester. Deze manier van werken vergroot de motivatie en het taakbesef van de kinderen en het maakt het voor de leerkracht mogelijk om elk kind op zijn of haar niveau te kunnen begeleiden.

In groep 4/5/6 wordt heel veel geleerd en heel hard gewerkt, zonder dat daarbij het welzijn en de interesses van de kinderen vergeten worden.